top of page

Persona Academy - Leer Buyer Persona's ontwikkelen

De Persona Academy is opgericht door Persona Company om kennis over de ontwikkeling en gebruik van Buyer Persona's te verspreiden. Vanuit de Persona Academy geven we trainingen, workshops en masterclasses aan marketing- en communicatieprofessionals om het gedrag van (potentiële) klanten beter te begrijpen. Dit doen we met behulp van de door Persona Academy ontwikkelde Persona-methodiek. Een Persona is een gedetailleerde beschrijving van een voorbeeldklant die een specifieke doelgroep vertegenwoordigt. Hieronder volgt een overzicht van verschillende workshops en trainingen van de Persona Academy. 

Persona Academy - Buyer Persona Workshops

WORKSHOP 'STARTEN MET PERSONA'S'

Met deze kickstart persona workshop krijgt u inzicht in hoe persona's kunnen helpen om klantbehoeften meer centraal te stellen in de organisatie. We bespreken een aantal cases van organisaties die al met persona's werken, hoe zij de methodiek toepassen en wat het oplevert. We gaan op zoek naar de juiste invulling voor uw organisatie en maken een plan van aanpak om aan de slag te gaan. 

WORKSHOP 'PERSONA'S MAKEN'

In deze persona workshop wordt gezamenlijk het DNA van de persona's opgesteld. Op basis van observaties en onderzoek over de doelgroep(en) gaan we op zoek naar de kernmotivaties van verschillende klanttypen, we 'kraken' hun psychologie. Vanuit daar kleden we de persona's aan in eigenschappen en gedrag. We werken gedurende de workshop toe naar herkenbare, scherp gedefinieerde persona-profielen. 

Persona Academy - Buyer Persona Trainingen

SESSIE 'KENNIS MAKEN MET PERSONA'S'

Een grote groep maakt kennis met de persona's die reeds ontwikkeld zijn. De persona's komen in levende lijve langs en vervolgens doen we een aantal spelvormen waarin we de persona's beter leren kennen. We beantwoorden gezamenlijk de vraag hoe we de persona's gaan inzetten.

TRAINING MARKETING EN COMMUNICATIE

We kijken vanuit verschillende klantperspectieven naar het productaanbod, de customer journey, online en offline communicatie. Vanuit daar werken we toe naar pilot projecten per type persona en werken de marketing- en communicatiekalender bij.

Training Persona Acteur-min.jpg

TRAINING SALES EN KLANTCONTACT

Door oefening met trainings-acteurs vergroten we de kwaliteit van klantgesprekken. Dit draagt bij aan een hogere klanttevredenheid, eventueel meer mogelijkheden voor cross- en upsell en medewerkers die beter in staat zijn verschillende type klanten te woord te staan.

bottom of page