top of page

Persona Workshop en Training

Aan de slag met persona's? Organiseer een persona workshop of training. Krijg de persona's van het papier af en zorg dat de organisatie ermee leert werken. Hieronder volgt een overzicht van verschillende workshops en trainingen van de Persona Company. 

Persona Workshops

WORKSHOP 'STARTEN MET PERSONA'S'

Met deze kickstart persona workshop krijgt u inzicht in hoe persona's kunnen helpen om klantbehoeften meer centraal te stellen in de organisatie. We bespreken een aantal cases van organisaties die al met persona's werken, hoe zij de methodiek toepassen en wat het oplevert. We gaan op zoek naar de juiste invulling voor uw organisatie en maken een plan van aanpak om aan de slag te gaan. 

WORKSHOP 'PERSONA'S MAKEN'

In deze persona workshop wordt gezamenlijk het DNA van de persona's opgesteld. Op basis van observaties en onderzoek over de doelgroep(en) gaan we op zoek naar de kernmotivaties van verschillende klanttypen, we 'kraken' hun psychologie. Vanuit daar kleden we de persona's aan in eigenschappen en gedrag. We werken gedurende de workshop toe naar herkenbare, scherp gedefinieerde persona-profielen. 

De werkelijke uitdaging is niet zozeer het ontwikkelen van persona's, maar de implementatie. Besteed daar voldoende aandacht aan. 

Training

Persona Trainingen - Implementatie

TRAINING PERSONA'S VOOR DE HELE ORGANISATIE

Een grote groep maakt kennis met de persona's die reeds ontwikkeld zijn. De persona's komen in levende lijve langs en vervolgens doen we een aantal spelvormen waarin we de persona's beter leren kennen. We beantwoorden gezamenlijk de vraag hoe we de persona's gaan inzetten.

TRAINING PERSONA'S VOOR MARKETING EN COMMUNICATIE

We kijken vanuit verschillende klantperspectieven naar het productaanbod, de customer journey, online en offline communicatie. Vanuit daar werken we toe naar pilot projecten per type persona en werken de marketing- en communicatiekalender bij.

TRAINING PERSONA'S VOOR SALES EN KLANTCONTACT

Door oefening met trainings-acteurs vergroten we de kwaliteit van klantgesprekken. Dit draagt bij aan een hogere klanttevredenheid, eventueel meer mogelijkheden voor cross- en upsell en medewerkers die beter in staat zijn verschillende type klanten te woord te staan.

bottom of page